BRT – Biorezonantna terapija

BRT - Biorezonantna terapija je metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja. Biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koje je organizam imao u zdravom stanju, ubrzava i omogućuje proces ozdravljenja.

BRT – Biorezonantna terapija BRT – Biorezonantna terapija je metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja. Biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koje je organizam imao u zdravom stanju, ubrzava i omogućuje proces ozdravljenja. Šta je biorezonanca? Reč rezonanca znači harmoničnost, dok biorezonanca u užem smislu označava harmoničnost biološkog organizma kojeg izjednačavamo sa zdravljem.  … Read more

Aura

Aura je energetsko, elektromagnetno polje oko tela. Sastoji se od nekoliko slojeva/tela. Sva tela se prožimaju i formiraju polje suptilne energije.

Aura – Energetski omotač Aura je energetsko, elektromagnetno polje oko tela. Sastoji se od nekoliko slojeva/tela. Sva tela se prožimaju i formiraju polje suptilne energije. Ljudska aura nastaje kao rezultat delovanja duševne energije i pojavljuje se u vidu elektromagnetnog polja. Ona okružuje naša tela i sva druga živa bića. Prema tvrdnjama nekih duhovnika auru poseduju … Read more

Čakre

Čakre energetski centri

Čakre – Energetski centri Čakre su naši energetski centri koji učestvuju u različitim energetskim procesima u našem organizmu. Sila životne energije se kreće kroz niz energetskuh centara u telu, koji se nazivaju ČAKRE. Istočnjačka duhovna tradicija uči da svi mi u telu imamo sedam energetskih centara, poređanih u stub od prepona do temena. Zovu se čakre, … Read more

Biorezonantna tehnologija

Biorezonantna tehnologija kao podrška zdravlju

Biorezonantna tehnologija Da pogledamo kako se WebWellness sistem (aparati: “Life Expert” i “Life Balance”) može efikasno baviti parazitima, podržati funkciju ćelije i poboljšati zdravlje. Omotač bilo koje ćelije, ćelijske membrane, je kondenzator ili mikroskopska verzija baterije. Sastoji se od dva sloja sa različitim električnim potencijalom. Unutrašnja površina ćelijske membrane je negativno napunjena, a spoljašnja površina … Read more