Bioresonantna tehnologija

Bioresonantna tehnologija

Bioresonantna tehnologija – Aparati i tehnologija za vekove

Da pogledamo kako se aparat “Life Balance” može efikasno baviti parazitima, podržati funkciju ćelije i poboljšati zdravlje.

Life Balanace aparat - Nove tehnologije zdravlja i dugovečnosti

Omotač bilo koje ćelije, ćelijske membrane, je kondenzator ili mikroskopska verzija baterije. Sastoji se od dva sloja sa različitim električnim potencijalom.

Unutrašnja površina ćelijske membrane je negativno napunjena, a spoljašnja površina je pozitivna. Ovo je osigurano raspodelom naelektrisanih čestica – jonima!

  • Unutar ćelije je veliki broj negativno naelektrisanih hlornih jona i nekoliko pozitivno naelektrisanih kalijumovih jona koje stvaraju ukupan negativan naboj.
  • Izvan ćelije nalazi se velika koncentracija pozitivno naelektrisanih natrijumovih jona i mala količina negativno naelektrisanih organskih molekula koji stvaraju ukupan pozitivni naboj.

U stanju mirovanja, različiti joni polako prolaze kroz membranu u oba smera stvarajući konstantni električni potencijal. Čim je uzbuđena ćelija, pozitivno napunjeni natrijumovi joni prelaze kao lavina. Ovo se može uporediti sa električnom strujom koja teče u žici kada su pozitivni i negativni priključci baterije povezani. Ovaj proces je osnova rada svih ćelija i organa. Ovakve oštre jonske oscilacije stimulišu mišiće da se pokreću, nerve da  prenose električne impulse,  ćelije endokrinih žlezda da  proizvode hormone, itd.

Sva radnje našeg tela su rezultat kretanja naelektrisanih čestica, odnosno električne struje. Naravno, svaka ćelija tokom svog života stvara elektromagnetno polje, na koje utičemo primenom BRT (bio-resonantne terapije).

 

 Kako je moguće delovati na ćeliju kroz svoje elektromagnetno polje?

U stvari, bolest je često povezana sa neispravnim delovanjem jednog od naših organa koji rezultira kada njene ćelije neispravno funkcionišu iz nekog razloga. Međutim, znamo da se rad naših ćelija dešava kroz kretanje jona.

Problemi se razvijaju ne samo na strukturalnom i funkcionalnom nivou, već i na elektromagnetnom nivou. Sve je neraskidivo povezano.

Zašto ne bi lečili bolest radom na elektromagnetnom polju živog tkiva? Bila je to ideja koja je bila osnova za BRT.

Kada pogođena ćelija ne radi ispravno, jonska struja takođe je oštećena. To znači da se frekvencija emitovanog elektromagnetnog polja menja. Pre svega, može se meriti. Drugo, može se odrediti na jedan od dva načina:

  • Stvoriti “korektne” oscilacije spolja;
  • Izmeriti ćelijske patološke oscilacije i “popraviti” ih kako bi se vratile u normalu.

Zašto je BRT tehnika univerzalna?

Jonski pokreti i elektromagnetna polja su funkcionalna osnova bilo koje ćelije.

Zbog toga su principi koji su u osnovi BRT univerzalni. Učestalost elektromagnetnog polja se razlikuje od konačnog rezultata rada ćelije, ali suština ostaje nepromenjena. Prilagođavanjem aparata “Life Balance” na različite načine možete raditi na bilo kojem organu sa gotovo bilo kojim oboljenjem.

Prenosni aparati za bioresonantnu terapiju se uspešno koriste za prevenciju i lečenje širokog spektra patologija, kako samostalno, tako i kao dodatak kompleksnim tretmanima.

Kako funkcioniše aparat “Life Balance”?

On reprodukuje informacione signale našeg tela i primenjuje ih na siguran način.

Elektromagnetne oscilacije niskog intenziteta, koje generiše uređaj, uzrokuju rezonantan odgovor u telu. Na taj način možemo aktivirati fiziološke oscilacije koje odgovaraju zdravim ćelijama, organima i neutrališu patološke oscilacije koje proizlaze iz obolelih ćelija i tkiva tela, virusa, bakterija i gljivica. Kao rezultat, telo vraća u normalnu funkcionisanje obolelih organa i homeostazu njihovih sistema.

BRT aparati aktiviraju mehanizme samoregulacije organizma koji su svojstveni samoj prirodi

Efikasnost bioresonantne terapije objašnjava se uticajem kontrolnih elemenata sistema adaptacije ljudi kroz biofizički proces, koji je iznad biohemijskog u hijerarhiji kontrole organizma.

Na ovaj način moguće je ciljati uzrok bolesti, a ne samo povezane simptome.

Post-klinički testovi i dnevni tretman osobe sa različitim bolestima potvrđuju visoku efikasnost i složenost bioresonantne terapije. Koristeći aparat iz faze oporavka do komletnog izlečenja, moguće je sprečiti ireverzibilne promene u telu. Aparat “Life Balance” može se koristiti za tretman, podmlađivanje, prevenciju, rehabilitaciju i gubitak telesne mase.

Niskofrekventni elektromagnetni talasi proizvedeni od strane aparat bezbolno ulaze u bilo koji deo tela. Oni mogu potisnuti patološke procese, obnoviti i poboljšati rad ćelija, organa i sistema celog organizma, ispuniti ih dodatnom energijom za borbu protiv različitih bolesti i aktivirati imuni sistem organizma.

Pošto se ne primjenjuje spoljašnja energija ne šteti organizmu.

Sve fluktuacije su fiziološke, prirodne i neškodljive za ljudski metabolizam.

Elektromagnetne oscilacije su stimulatori i kontrolori svih životnih procesa u ljudskom telu. Sve ćelije, organi, sistemi i ceo organizam imaju svoje inherentne oscilacije spektra sa posebnim karakteristikama (oblik, formu, frekvenciju) i poznati su i klasifikovani u određenim sistemima.

Ove frekvencije su konstantne tokom celog života osobe. Ali kada se razbolimo, frekventni spektar bolesnih organa se menja i prirodni programi samo-izlečenja ne uspevaju. Aparat “Life Balance” omogućava korisniku da odabere određene elektromagnetne frekvencije radi rekonfiguracije i resetovanja nezdravih frekvencija i ritmova nazad na zdrave, vraćajući energetski potencijal organa i sistema.

 

Sve proizvode sa sajta www.LifeBalanceWeb.com možete dobiti na kućnu adresu za Srbiju a za Beograd kako se dogovorimo.

Proizvode isporučujemo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatska, Makedoniji, Sloveniji i dr.

Proizvode  sa sajtawww.LifeBalanceWeb.com možete kupiti samo od distributera kompanije.
Pozovite već danas – 00 381 63 342 380

 

.