Kompenzacioni plan

Kompenzacioni plan Axioma Life

Kompenzacioni plan – Axioma Life Kompenzacioni plan je sistem raspodele sredstava Preduzeća u cilju nagrađivanja poslovnih partnera za povećanje prodajnog prometa Društva. Plan kompenzacije obezbeđuje obračunavanje provizije za ličnu prodaju proizvoda i usluga koje se promovišu preko Kompanije “Axioma Life” i za promet ostvaren putem preporuka (tj. ljudi koje je obavestio i angažovao bilo koji … Read more