BRT – Biorezonantna terapija

BRT - Biorezonantna terapija je metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja. Biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koje je organizam imao u zdravom stanju, ubrzava i omogućuje proces ozdravljenja.

BRT – Biorezonantna terapija BRT – Biorezonantna terapija je metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja. Biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koje je organizam imao u zdravom stanju, ubrzava i omogućuje proces ozdravljenja. Šta je biorezonanca? Reč rezonanca znači harmoničnost, dok biorezonanca u užem smislu označava harmoničnost biološkog organizma kojeg izjednačavamo sa zdravljem.  … Read more