Biorezonantna tehnologija


Biorezonantna tehnologija kompanije “Axioma Life” je jedinstven WebWelness sistem zdravlja i dugovečnosti!

Kako se WebWellness sistem može efikasno baviti parazitima, podržati funkciju ćelije i poboljšati zdravlje?

Omotač bilo koje ćelije, ćelijske membrane, je kondenzator ili mikroskopska verzija baterije. Sastoji se od dva sloja sa različitim električnim potencijalom.

Unutrašnja površina ćelijske membrane je negativno napunjena, a spoljašnja površina je pozitivna. Ovo je osigurano raspodelom naelektrisanih čestica zvani joni!

  • Unutar ćelije je veliki broj negativno naelektrisanih hlornih jona i nekoliko pozitivno naelektrisanih kalijumovih jona koje stvaraju ukupan negativan naboj.
  • Izvan ćelije nalazi se velika koncentracija pozitivno naelektrisanih natrijumovih jona i mala količina negativno naelektrisanih organskih molekula koji stvaraju ukupan pozitivni naboj.

U stanju mirovanja, različiti joni polako prolaze kroz membranu u oba smera stvarajući konstantni električni potencijal. Čim je uzbuđena ćelija, pozitivno napunjeni natrijumovi joni prelaze kao lavina. Ovo se može uporediti sa električnom strujom koja teče u žici kada su pozitivni i negativni priključci baterije povezani.

Ovaj proces je osnova rada svih ćelija i organa. Ovakve oštre jonske oscilacije stimulišu mišiće da se pokreću, nerve da  prenose električne impulse,  ćelije endokrinih žlezda da  proizvode hormone, itd.

Sva radnje našeg tela su rezultat kretanja naelektrisanih čestica, odnosno električne struje. Naravno, svaka ćelija tokom svog života stvara elektromagnetno polje, na koje utičemo primenom BRT (bio-rezonantne terapije).

Gradja ćelije

Kako je moguće delovati na ćeliju kroz svoje elektromagnetno polje?

U stvari, bolest je često povezana sa neispravnim delovanjem jednog od naših organa koji rezultira kada njene ćelije neispravno funkcionišu iz nekog razloga. Međutim, znamo da se rad naših ćelija dešava kroz kretanje jona.

Problemi se razvijaju ne samo na strukturalnom i funkcionalnom nivou, već i na elektromagnetnom nivou. Sve je neraskidivo povezano.

Zašto ne bi lečili bolest radom na elektromagnetnom polju živog tkiva? Bila je to ideja koja je bila osnova za BRT.

Kada pogođena ćelija ne radi ispravno, jonska struja takođe je oštećena. To znači da se frekvencija emitovanog elektromagnetnog polja menja. Pre svega, može se meriti. Drugo, može se odrediti na jedan od dva načina:

  • Stvoriti “korektne” oscilacije spolja
  • Izmeriti ćelijske patološke oscilacije i “popraviti” ih kako bi se vratile u normalu
Ćelijska membrana

Zašto je BRT tehnika univerzalna?

Jonski pokreti i elektromagnetna polja su funkcionalna osnova bilo koje ćelije.

Zbog toga su principi koji su u osnovi BRT univerzalni. Učestalost elektromagnetnog polja se razlikuje od konačnog rezultata rada ćelije, ali suština ostane nepromenjena. Prilagođavanjem aparata “Life Balance” na različite načine možete raditi na bilo kojem organu sa gotovo bilo kojim oboljenjem.

Prenosni aparati za bioresonantnu terapiju se uspešno koriste za prevenciju i lečenje širokog spektra patologija, kako samostalno, tako i kao dodatak kompleksnim tretmanima.

Kako funkcioniše aparat Life Balance?

Life Balance aparat reprodukuje informacione signale našeg tela i primenjuje ih na siguran način.

Elektromagnetne oscilacije niskog intenziteta, koje generiše uređaj, uzrokuju rezonantan odgovor u telu. Na taj način možemo aktivirati fiziološke oscilacije koje odgovaraju zdravim ćelijama, organima i neutrališu patološke oscilacije koje proizlaze iz obolelih ćelija i tkiva tela, virusa, bakterija i gljivica. Kao rezultat, telo vraća u normalu funkcionisanje obolelih organa i homeostazu njihovih sistema.

BRT aparati aktiviraju mehanizme samoregulacije organizma koji su svojstveni samoj prirodi.

Efikasnost bioresonantne terapije objašnjava se uticajem kontrolnih elemenata sistema adaptacije ljudi kroz biofizički proces, koji je iznad biohemijskog u hijerarhiji kontrole organizma.

Na ovaj način moguće je ciljati uzrok bolesti, a ne samo povezane simptome.

Post-klinički testovi i dnevni tretman osobe sa različitim bolestima potvrđuju visoku efikasnost i složenost bioresonantne terapije. Koristeći aparat iz faze oporavka do komletnog izlečenja, moguće je sprečiti ireverzibilne promene u telu.

Aparat Life Balance može se koristiti za tretman, podmlađivanje, prevenciju, rehabilitaciju i gubitak telesne mase.

Niskofrekventni elektromagnetni talasi proizvedeni od strane aparata bezbolno ulaze u bilo koji deo tela. Oni mogu potisnuti patološke procese, obnoviti i poboljšati rad ćelija, organa i sistema celog organizma, ispuniti ih dodatnom energijom za borbu protiv različitih bolesti i aktivirati imuni sistem organizma.

Pošto se ne primjenjuje spoljašnja energija ne šteti organizmu. Sve fluktuacije su fiziološke, prirodne i neškodljive za ljudski metabolizam.

Elektromagnetne oscilacije su stimulatori i kontrolori svih životnih procesa u ljudskom telu. Sve ćelije, organi, sistemi i ceo organizam imaju svoje inherentne oscilacije spektra sa posebnim karakteristikama (oblik, formu, frekvenciju) i poznati su i klasifikovani u određenim sistemima.

Ove frekvencije su konstantne tokom celog života osobe. Ali kada se razbolimo, frekventni spektar bolesnih organa se menja i prirodni programi samo-izlečenja ne uspevaju.

Aparat Life Balance omogućava korisniku da odabere određene elektromagnetne frekvencije radi rekonfiguracije i resetovanja nezdravih frekvencija i ritmova nazad na zdrave, vraćajući energetski potencijal organa i sistema.

Life Balance 2.1

Da li ste znali da su hronične bolesti povezane sa parazitskim: virusnim ili gljivičnim oštećenjima tela, koje lekari uvek ne dijagnostikuju?

Test Vegetativne Rrezonance ili VRT metoda je jedini siguran način da se utvrdi da li imate parazite.

Koristeći konvencionalne medicinske analize, mnogi paraziti se uopšte ne dijagnostikuju i nikada neće biti izlučeni iz tela konvencionalnim tretmanima.

Prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije, zarazne bolesti godišnje širom svijeta uzrokuju više od 16 miliona smrtnih slučajeva. SZO kaže globalno, više od 4,5 milijardi ljudi je zaraženo parazitskim bolestima.

U Evropi jedna od tri osobe je bolesna zbog parazita. U Rusiji, ova ukupna učestalost parazita je 10 puta veća od učestalosti akutnih infekcija creva i jedino je uporediva po svojoj učestalosti sa sezonskim gripom.

SZO izveštava da je do 80% svih postojećih ljudskih bolesti direktno uzrokovano parazitima ili su posledica njihove vitalne aktivnosti u našem telu!

Izazivači bolesti

Kako koristiti aparat Life Balance za tretman?

Zadnja strana uređaja treba da bude okrenuta prema telu ili da visi oko vrata, pričvršćena na pojas ili u džepu blizu obolelog organa. Sa neinvazivnom bio-rezonantnom terapijom tretman je bezbolan.

Ovaj najsavremeniji prenosni aparat je idealan za upotrebu kod kuće. Lečenje se vrši u sesijama. Sesije su jednokratna upotreba određenog skupa programa. Ako je potrebno, možete obaviti nekoliko sesija dnevno ili kurs. Najveći rezultati se postižu sa terapijom kursa. Terapeutski skup programa (kompleksa) se pravi pojedinačno za svaku osobu.

Terapijski kurs je tipično 14-21 dana sa pauzom od 1-2 dana na kraju. Kada sprovodite postupke, pokušajte da ne radite teške fizičke poslove.

U slučaju trovanja, akutne respiratorne virusne infekcije, gripa i drugih akutnih bolesti, preporučuje se tretman na sesijama svaka 2 sata dok se ne eliminišu simptomi bolesti i dok se ne postigne sveobuhvatno poboljšanje.

U slučaju da bolest predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje, aparat treba strogo koristiti u skladu sa preporukama terapeuta i lekara, pod njihovim nadzorom.

WebWellness sistem i Life Expert aparat mogu automatski da kreiraju komplekse!

Sistem WebWellness sadrži baze podataka klinički odobrenih protokola lečenja na osnovu testova merenja kod obolelih osoba i njihovih bolesti.

Druga baza podataka sadrži uzročnike (bakterije, viruse, parazite i gljivice) sa ukupno 785.000 povezanih terapeutskih i usklađenih frekvencija.

Sistem koristi dijagnostički aparat Life Expert za testiranje otpornosti na biološki aktivnim tačkama. Program pregleda kliničke dijagnoze, pronađe patogene i prikuplja skup frekvencija koje preuzimate na svoj uređaj za tretman aparatom Life Balance.

WebWellness sistem prevazilazi dijagnostičku sposobnost konvencionalne medicine, jer koristi sve frekvencije velikog broja patogena.

Jedna od glavnih prednosti bio-resonanse jeste to što može efikasno ciljati određene parazite svojim vibracionim učestalošću i brzo napraviti pozitivnu razliku. Ako imate samo parazite i koristite opšte parazitske programe, neiskorišćene frekvencije će bezbedno proći kroz vaše telo.

Ovo predstavlja ogromnu prednost u odnosu na konvencionalno lečenje antibiotikom koji uništavaju mikro-biom. Često se niz lekova propisuje metodom probe i greške.

Stanje vašeg tela se stalno menja, tako da je normalno da se kompleksi malo razlikuju u zavisnosti od biološkog sata i drugih varijabli kao što je vaše emocionalno stanje.

WebWellness sistem

Merenja iz svakog testa Life Expert aparatom će generisati sopstveni skup frekvencija u programu aparata Life Balance za tretman. Vaš prilagođeni kompleks za lečenje uključiće frekvencije koje tretiraju vašu bolest i podržavaju vaš oporavak.

Leave a Comment