Life Expert Profy 3.0 – Wellness klinika

Life Expert Profy 3.0 je wellness uredjaj za kvantnu analizu, testiranje i korekciju prirodnih biosistema. Najsavremenija tehnologija za kontrolu i poboljšanje ljudskog zdravlja.

Ljudski organizam je prirodni sistem na koji deluju prirodni zakoni. Da bismo održavali zdravlje nužno je vratiti organizmu prirodan bioritam. Naš jedinstven koncept zdravlja definitivno pokazuje da ako prestanemo da trujemo naše telo, a istovremeno mu pružimo sve neophodno, to će omogućiti organizmu da se sam izleči.

U skladu sa rezultatima analiza i testiranja u mogućnosti ste da dobijete preporuke šta i kako treba promeniti i primeniti da biste pomogli svom organizmu da se oporavi i da biste održavali dobro i kvalitetno psihofizičko zdravlje.

Life Expert Profy 3.0 je wellness uredjaj koji omogućava biorezonantno skeniranje organizma, personalizovane programe korekcije i primenu individualne biorezonantne terapije. Uređaj omogućava odabir lekova, vitamina, kozmetike i hrane koja Vama odgovara, kao i kreiranje homeopatskih preparata.

FUNKCIJE i MOGUĆNOSTI Life Expert Profy 3.0

 • BIOREZONANTNO SKENIRANJE ORGANIZMA
 • TESTIRANJE HRANE
 • TESTIRANJE SUPLEMENATA
 • INDEKS TELESNE MASE
 • OSETLJIVOST NA BRT
 • MULTITEST
 • KOMPLEKS SIMPTOMA
 • BIOREZONANTNA TERAPIJA
 • AUTOKOMLEKSI
 • PROGRAMER
 • ELEKTROPUNKTURA

BIOREZONANTNO SKENIRANJE ORGANIZMA

Brza, bezbolna, pouzdana, udobna, neinvazivna i precizna provera stanja celog organizma, bez štetnih zračenja. Registruju se promene u elektromagnetnom polju i talasima čoveka i prekid informacija na ćelijskom nivou, mnogo pre pojave jasnih simptoma.

Analizom biorezonantnog skeniranja organizma kao celine ili njegovih odredjenih delova prikazuju se funkcionalne promene i abnormalnosti.

U kratkom vremenskom periodu, koliko traje snimanje i testiranje, dobija se  izveštaj baziran na biorezonantnom skeniranju 47 sistema i organa u ljudskom telu. Ovaj izveštaj nam omogućava dobijanje kompletnih informacija o zdravstvenom stanju.

Izveštaj o zdravstvenom stanju:

GENERALNO STANJE ORGANIZMA

DIJAGRAM

DINAMIKA

PROJEKCIJA

KIČMA

RANGIRANJE

DISBALANS SISTEMA

ČAKRE

AURA

MOGUĆE REAKCIJE

PRETPOSTAVLJENE PROMENE

BIOLOŠKA STAROST

VITAMINI

MINERALI

TOKSIČNA OPTEREĆENJA

AMINOKISELINE

PSIHOSOMATIKA

PROMENJENA REAKTIVNOST

VODENI BALANS

FITNES DIJETA

ZODIJAK DIJETA

KONTROLA ZDRAVSTVENOG STANJA

TESTIRANJE HRANE

Testiranjem i analizom dejstva na organizam: hrane, pića i aditiva, odredjujemo lično podnošenje ili
nepodnošenje odredjenih namirnica.

Čovek teško može da poveže svoje tegobe sa unošenjem nekih namirnica. Nastavlja da se hrani na uobičajen način, sve dok organizam može da se izbori sa tegobama koje su posledica neadekvatne ishrane.

Intolerancija na hranu je ključ optimalne individualne ishrane! Testiranjem i analizom preko 500 namirnica, dobija se spisak namirnica i njihovo dejstvo na organizam.

Odabir namirnica

TESTIRANJE SUPLEMENATA

Zahvaljujući testiranju dejstva na organizam, moguće je predvideti efekat i pre nego što se popije dodatak ishrani (suplement)! Ovim testiranjem se može predvideti kako će neki dodatak ishrani (suplement) delovati na osobu pre njegove primene.

Testiranjem dodataka ishrani (suplemenata) odredjuje se individualno – ciljano dejstvo. Ako se suplement testira, dejstvo je efikasno i mnogo brže dolazi do poboljšanja zdravstvenog stanja. Ako se suplement ne testira, često dejstvo nije efikasno i ne dobijaju se očekivana poboljšanja.

Test suplemenata

INDEKS TELESNE MASE

Za odredjivanje indeksa telesne mase veoma je važan odnos visine i težine. Medjutim, idealna težina zavisi i od drugih faktora, kao što su: starosna dob, pol, tip figure, funkcionalno stanje organizma, izbalansirana ishrana, fizička aktivnost, itd.

Odredjivanjem Indeksa telesne mase dobijamo: listu disbalansa u organizmu i koje korekcije je potrebno uraditi na pojedinim organima i sistemima. Takodje dobijamo i kompleks individualnih frekvencija, koje možemo da prebacimo na lični wellness aparat Life Balance i primenimo kao lični tretman.

Primenom biofrekventne tretmana vrši se korekcija u funkcionisanju odredjenih organa i sistema
i pomaže nam da postignemo i održavamo poželjnu težinu.

Indeks telesne mase

OSETLJIVOST NA BRT

Kontaktna biorezonantna terapija se sprovodi da bi se eliminisale disharmonične i patološke frekvencije i vratile rad naših organa na normalne, zdrave oscilacije.

Osetljivost na BRT prikazuje koliki je stvarni efekat kontaktne biorezonantne terapije na naše telo u datom trenutku.

Osetljivost na BRT

MULTITEST

Mulitest nam daje mogućnost da se istovremeno obave četiri različita testiranja:

 • Biorezonantno skeniranje organizma
 • Indeks telesne mase
 • Izlaganje spoljašnim stimulansima
 • Testiranje hrane
Multitest

KOMPLEKS SIMPTOMA

Na osnovu predhodnih analiza i testiranja na uredjaju Life Expert Profy 3.0 i odgovora na pitanja o simptomima i tegobama koje ispitivana oseća u datom trenutku, dobija se lični kompleks biofrekvencija koji može da se prebaci na aparat LIfe Balance i primeni kao tretman.

Kompleks simptoma

BIOREZONANTNA TERAPIJA

Svaki organ ili sistem ima svoje specifične oscilatorne parametre. Kada se dogodi patologija, pojavljuju se segmenti disharmoničnih oscilacija (patoloških oscilacija) u našem telu. Ovi patološki segmenti počinju da povezuju ostala telesna tkiva i organe sa sobom i na taj način potiskuju segmente normalnih oscilacija (zdravih oscilacija).

Da bi se vratile normalne oscilacije, dovoljno je vratiti oscilatornu pozadinu. Zbog toga se sprovodi kontaktna biorezonantna terapija (BRT).

Kako to radi?

Uzimaju se parametri signala testirane osobe, pa se u uredjaju Life Expert Profy 3.0 odvija filtriranje tih signala (taj proces se naziva inverzija). Nakon toga, primenom BRT-a, disharmonične oscilacije nestaju, dok se normalne povećavaju. To se dešava, tako što ih mi putem elektroda šaljemo u telo. To pomaže telu da obnovi prirodne parametre homeostaze i poveća rezerve adaptacije.

Biorezonantna terapija

AUTOKOMPLEKSI

Kompleksi individualnih frekvencija se primenjuju preko ličnog wellness aparata Life Balance.
Na osnovu biorezonantnog skeniranja organizma i analize dobija se automatski individualni kompleks biofrekvencija koji direktno utiče na ozdravljenje.

Individualne biofrekvencije, kojim delujemo na organizam, snimaju se na wellness aparat Life Balance. Wellness aparat Life Balance koristi se za korekciju i harmonizaciju prirodnih biosistema.

Autokompleksi

PROGRAMER

Programer je baza wellness programa za korekciju, stabilizaciju i harmonizaciju rada organizma. Kombinovanjem ovih programa u mogućnosti ste da kreirate različite komplekse biofrekvencija i da tako napravljene tretmane primenite preko svog ličnog wellness aparata Life Balance.

Programer sadrži različite komplekse biofrekvencija koje su grupisane u sledećim listama programa:

 • Antiparazitski
 • Terapeutski
 • Preporučeni kompleksi
 • Programi stručnih timova
 • Ručno programiranje

Njihovim kombinovanjem moguće je napraviti preko par hiljada tretmana. Kada se kreira odredjeni tretman (kompleks biofrekvencija) u Programeru wellness baze, prebacuje se na lični wellness aparat Life Balance.

Programer

ELEKTROPUNKTURA

Elektropunktura je efikasno dijagnostičko sredstvo. Metod elektro-punkturne dijagnostike je osnovao Dr Reinhold Voll (1909-1989). Od 1945 Dr Voll je živeo u Rusiji (tadašnji SSSR) i sa odabranom ekipom ruskih lekara radio je na daljem naučnom razvoju novih metoda dijagnostike. Pored poznatih načina lečenja aktivno je istraživao nove metode lečenja.

Njegovo polje istraživanja bile su sva dostignuća u tradicionalnim metodama lečenja u svetu. Posebno je zadržao polje interesovanja kod tradicionalnog kineskog lečenja preko akupunkturnih tačaka. Najpre je sistematizovao sve tačke po njihovom položaju a zatim razvio električni uređaj za merenje elektro potencijala na njima. 

Dr Voll je svoje otkriće pojasnio: “ Či energija i teorija kineske akupunkture je tačna. Čovekovo zdravlje je direktno zavisno od kretanja te energije i njene ravnoteže u telu. Moguće je tu energiju meriti i uravnotežavati je.“

Dr Voll-u je uspelo da sa svojim uređajima otkrije nove meridijane koje je detaljno opisao i klinički dokazao kao tačne. Na svakom meridijanu je otkrio kontrolne tačke (tzv. KMT) čije vrednosti elektro potencijala pokazuju energetsko stanje celog meridijana.

Elektropunkturna dijagnostika po metodi Dr Voll-a je bila najrasprostranjenija metoda elektopunkturne dijagnostike. Bila je osnovni mehanizam rada svih dijagnostičkih i dijagnostičko/terapijskih aparata u oblasti biorezonatne medicine.

Namenjena je lekarima koji su edukovani u oblasti kvantne medicine, akupunkture i homeopatije. Ovaj odeljak će biti otvoren samo lekarima nakon dostavljanja lekarske diplome i sertifikata o dodatnoj edukaciji za elektropunkturnog terapeuta, na uvid kompaniji.

Elektropunktura

Jedno je sigurno, nemoguće je znati koliko ćemo živeti, ali zašto ne preduprediti nešto što se može sprečiti bez ikakvih kontraindikacija, osloboditi se zdravstvenih problema koji vas muče i poboljšati kvalitet življenja!

Kako naručiti aparate?

 • Za detaljnije informacije nazovite nas na: mob. +381 61 1356366 ili nas kontaktirajte na email: lifebalancewebwellness@gmail.com
 • Aparate možete naručiti i platiti online, preko linka:
 • https://store.axioma.life/customer/account/create/sponsor/healthbalance
 • Aparati se mogu preuzeti direktno na kućnu adresu ili u prostorijama predstavništva (showroom): Srbija, Slovenija, Nemačka, Italija, Francuska,  Izrael, Rusija, USA, Ukrajina, Poljska, Španija, Grčka, Kipar, Turska,  Latvija, Litva, Kirgistan, Kazahstan.,…  
 • Garancija: Aparati imaju 2 godine garanciju. Servisiranje i reklamacije u predstavništvu (showroom), preko kojeg je kupljen aparat.
 • Sertifikati: Aparati imaju sve EU sertifikate.
 • Edukacija: Osnovna obuka i kontinuirana podrška za naše klijente. Organizovana edukacija za wellness terapeute.
 • Poslovna prilika: Ako želite da postanete deo našeg tima registrujte se klikom na link: https://bc.axioma.life/nr/en/healthbalance