Čakre – Energetski centri

Čakre su naši energetski centri koji učestvuju u različitim energetskim procesima u našem organizmu.

Sila životne energije se kreće kroz niz energetskuh centara u telu, koji se nazivaju ČAKRE. Istočnjačka duhovna tradicija uči da svi mi u telu imamo sedam energetskih centara, poređanih u stub od prepona do temena. Zovu se čakre, što bukvalno znači – točak koji se okreće.

Čakre ili energetski vrtlozi direktno su povezani sa zdravljem čitavog tela, a svaka od sedam čakri odgovorna je za određeni aspekt našeg života; emocionalno blagostanje, mentalne sposobnosti i duhovni mir.

Kod zdrave osobe, svih sedam čakri okreću se veoma brzo, rade usklađeno pokrećući životnu silu ka gore, od prepona ka glavi. Svaka čakra predstavlja različit fundamentalni problem. Disbalans u radu čakri može dovesti do niza probema u pravilnom funkcionisanju organizma.

Preko čakri se naše telo snabdeva životnom energijom i svaka ima svoju frekvenciju, boju, u formi su levka, širim delom okrenutim prema spoljašnjoj strani tela, a užim prema unutrašnjoj. Prednja strana povezana je sa emocijama čoveka, a zadnja ostvaruje uticaj na endokrini sistem i predstavlja volju.

Da li ste znali da energija koja teče kroz vaše telo igra vitalnu ulogu u vašem fizičkom i emocionalnom zdravlju i dobrobiti, i svim oblastima i aspektima vašeg života uopšte?

Većina fizičkih simptoma, bolova i bolesti često su uzrokovani emocionalnim i mentalnim traumama i samoograničavajućim sistemima verovanja koji su potisnuti i zadržani u telu i podsvesti tokom nekog vremena, ponekad čak i decenijama. Doživljeni fizički i emocionalni simptomi su takođe rezultat akumulacije energetskih neravnoteža i poremećaja u protoku energije kroz energetske centre i puteve, kao što prvobitna trauma može izazvati neravnoteže i poremećaje u samim tokovima energetskih puteva.

Zbog simptoma koji su rezultat energetskih blokada i neravnoteže, fizički simptomi i tegobe se mogu ublažiti ili izlečiti ispravljanjem ovih energetskih neravnoteža. Ispravljajući ove energetske neravnoteže i blokade, takođe može da počne da ispravlja i oslobađa skrivene blokade i ograničavajuća uverenja koja su izazvana traumom i negativnim iskustvima, a zauzvrat, pomoći da poboljšate svoj život i izgled, a ne samo otkloniti fizički simptom ili bolest.

Energije koje teku kroz naše telo, protiču kroz energetske centre poznate kao čakre i puteve poznate kao meridijani, kao i unutar i oko ljudskog tela poznatog kao ljudsko energetsko polje (aura). Najčešće korekcije počinju sa čakrama koje su vrtlozi koji se vrte i distribuiraju određene frekvencije energije unutar i oko tela i aure. Sedam glavnih čakri je povezano sa fizičkim organima i funkcijama tela, kao i različitim emocionalnim i mentalnim stanjima. Svaka pojedinačna čakra vibrira različitim brzinama i frekvencijama i rezonira različitim bojama i frekvencijama zvuka.  Kada čakra akumulira stres, postaje manje sposobna da asimiluje i usmeri odgovarajuću energiju u povezane delove tela. U zavisnosti od stresa i traume i koliko dugo se stres drži ili doživljava, neravnoteža koja rezultira energetskim putevima može biti neaktivna, stagnirajuća, zatvorena ili blokirana čakra, koju korigujemo u okviru svakog tretmana – kako se menja u telu se poboljšavaju misli, emocije i život.

Iako svaka čakra ima poseban fokus delovanja, sve su međusobno povezane, tako da kada jedna čakra postane poremećena ili van ravnoteže, to može poremetiti funkcionisanje svih drugih čakri, a vremenom to može doprineti i rezultirati različitim bolovima i nelagodama, bolestima, ili emocionalnom uznemirenošću. Kada vršimo procenu čakri, da bi otkrili stanje čakri pacijenta, često u početku pronađemo više od jedne čakre na koju utiču bilo koji emocionalni i mentalni uzroci i rezultirajući fizički simptom. Kakva god da se neravnoteža nađe, ona ukazuje na to šta se dešava fizički, emocionalno, mentalno, a često i spolja u njihovim životima i kako njihovi životi utiču na tok energija.


Sa sledećim opisima čakri i njihovih fizičkih i emocionalnih veza, dobićete predstavu o tome šta i gde možda imate neravnoteže u vašem sistemu od 7 čakri, u zavisnosti od vaših trenutnih simptoma i okolnosti!

Crvena bazna ili korenska čakra se nalazi u dnu kičme i usko je povezana sa ‘fizičkim’ jer je povezana sa našim osećajem osnove, sigurnosti, opstanka, finansija, novca, materijalnih dobara, posla, karijere, i sve naše fizičke potrebe, kao što su hrana, voda i odeća itd. Povezana je sa stopalima, gležnjevima, nogama, kolenima, donjim delom, kukovima, karlicom, donjim delom leđa i išijadičnim nervom.

Narandžasta sakralna čakra se nalazi odmah ispod pupka i okreće se brže od osnovne čakre. Centar je seksualnog zdravlja, senzualnosti, osećaja poželjnosti, vitalnosti, nivoa energije, kreativnosti, želja i apetita i uživanja u životu. On upravlja reproduktivnim sistemom i svim reproduktivnim organima – matericom, jajnicima i genitalijama, testisima kao i bešikom.

Žuta čakra solarnog pleksusa nalazi se odmah ispod grudnog koša i centar je naše unutrašnje moći i snage, samopouzdanja, samopoštovanja i sopstvene vrednosti, hrabrosti, emocionalne stabilnosti, zdravih granica, motivacije i naše sposobnosti da postignemo željene ciljeve. Povezana je i upravlja želucem, jetrom, slezinom, žučnom kesom, pankreasom, bubrezima, stomakom, digestivnim sistemom i asimilacijom hrane.

Zelena srčana čakra se nalazi u sredini grudnog koša i odnosi se na davanje i primanje ljubavi, bezuslovnu ljubav, sve oblike odnosa, saosećanja i oproštaja, a povezana je sa srcem, rebrima, grudima, gornjim delom leđa, plućima, bronhijama, imunim sistemom, sistemom cirkulacije, respiratornim sistemom, timusom i štitnom žlezdom. Pomaže u integraciji i mešanju nižih energija i fizičkih aspekata života, i viših energija i duhovnih aspekata života. Ovde se takođe održavaju negativne emocije kao što su emocionalne povrede, ogorčenost, mržnja, osveta, krivica, okrivljavanje, a ove negativne emocije mogu izazvati mnoge različite fizičke simptome, ne samo u predelu grudi, već i na drugim mestima u telu.

Plava grlena čakra, očigledno je smeštena u grlu, tačno u donjem delu grudne kosti i odnosi se na sve oblike komunikacije, iskrenosti, govorenja i življenja svoje istine, i življenja ili kretanja ka svojoj životnoj svrsi. Povezana je sa ustima, zubima, grlom, larinksom, jednjakom, vilicom i ušima, pa čak i vratom i ramenima.

Na sredini čela između vaša dva oka nalazi se indigo čakra obrva, i vaše treće oko, koje je povezano sa našim intuitivnim i psihičkim sposobnostima, psihičkom percepcijom, vidovitošću, viđenjem i saznanjem istine, kao i sagledavanjem prošlosti, sadašnjost i budućnost, samorefleksija i samospoznaja. Povezana je sa vašim fizičkim očima, sinusima i celim licem, kao i epifizom i hipofizom.

Ljubičasta krunska čakra se nalazi neposredno iznad vrha glave i takođe je povezana sa epifizom i hipofizom. Kao i sa mozgom, lobanjom i malim mozgom. To je centar duhovnosti, veze sa višim sopstvom, duhovne mudrosti, znanja i veze sa božanskim vođstvom, kao i centar intuitivne uverenosti.

Kako uravnotežiti čakre?

Naša preporuka je terapeutski aparat Life Balance 2.1

Leave a Comment