Čakre – Energetski centri

Čakre su naši energetski centri koji učestvuju u različitim energetskim procesima u našem organizmu.

Sila životne energije se kreće kroz niz energetskuh centara u telu, koji se nazivaju ČAKRE. Istočnjačka duhovna tradicija uči da svi mi u telu imamo sedam energetskih centara, poređanih u stub od prepona do temena. Zovu se čakre, što bukvalno znači – točak koji se okreće.

Čakre ili energetski vrtlozi direktno su povezani sa zdravljem čitavog tela, a svaka od sedam čakri odgovorna je za određeni aspekt našeg života; emocionalno blagostanje, mentalne sposobnosti i duhovni mir.

Kod zdrave osobe, svih sedam čakri okreću se veoma brzo, rade usklađeno pokrećući životnu silu ka gore, od prepona ka glavi. Svaka čakra predstavlja različit fundamentalni problem. Disbalans u radu čakri može dovesti do niza probema u pravilnom funkcionisanju organizma.

Preko čakri se naše telo snabdeva životnom energijom i svaka ima svoju frekvenciju, boju, u formi su levka, širim delom okrenutim prema spoljašnjoj strani tela, a užim prema unutrašnjoj. Prednja strana povezana je sa emocijama čoveka, a zadnja ostvaruje uticaj na endokrini sistem i predstavlja volju.

Kako uravnotežiti čakre?

Naša preporuka je terapeutski aparat Life Balance 2.1

Leave a Comment