Aura – Energetski omotač

Aura je energetsko, elektromagnetno polje oko tela. Sastoji se od nekoliko slojeva/tela. Sva tela se prožimaju i formiraju polje suptilne energije.

Ljudska aura nastaje kao rezultat delovanja duševne energije i pojavljuje se u vidu elektromagnetnog polja. Ona okružuje naša tela i sva druga živa bića. Prema tvrdnjama nekih duhovnika auru poseduju čak i nežive stvari. Aura je samo deo priče o tome da ljudi imaju više od jednog tela. To je naše nematerijalno energetsko telo.

I ne samo to, ljudsko energetsko polje, tj. aura u stvari i nije u potpunosti nevidljiva. Produhovljene i nadarene osobe je sa lakoćom mogu videti a svi ostali, bez obzira na svoja uverenja, mogu je videti uz primenu odredjene tehnike ili preko kvantnih aparata.

Osnovne funkcije aure:

  • Uslov je za postojanje čoveka kao materijalno-energetskog bića
  • Odražava fizičko zdravlje čoveka
  • Prijem i skladištenje znanja (informacija)
  • Zaštitna funkcija
  • Sredstvo komunikacije
  • Harmonizujuća uloga
  • Paranormalno viđenje

Aura i zdravlje

Ljudska aura je priznata u svetu energetske medicine, kao i u mnogim drugim poznatim granama alternativne medicine (kvantna medicina, bioenergija, magnetna terapija, akupunktura, reiki tehnika, rekonekcija…). Sve one imaju za cilj uspostavljanje zdrave energije tela, kao prvi potreban a često i dovoljan uslov za postizanje izlečenja.

Aura nas štiti od negativnih fizičkih, emocionalnih i psihičkih energija iz okruženja, pretraživanjem i odbijanjem štetne energije koja deluje kao deo opšte kosmičke energije.

Kao neka vrsta antene aura nas povezuje sa pozitivnom i hranjivom energijom iz okruženja. Ta energija se prikuplja u čakrama i drugim energetskim centrima u telu, gde se obradjuje i koristi za funkcionisanje nervnog sistema, endokrinih žlezda, krvotoka i drugih složenih procesa koji se odvijaju u našem fizičkom telu.

Sa druge strane, aura iz našeg fizičkog tela šalje signale u svoju okolinu i tako emituje informacije o nama. Te informacije su važne za odabir odgovarajuće vrste energije koja nam je u datom trenutku potrebna. Naše svetlosno telo daje informacije o nama, našoj životnoj energiji, raspoloženju, fizičkom i psihičkom stanju organizma… Dakle, preko aure živa bića energetski komuniciraju sa drugim energijama.

Aura je čuvar našeg opšteg zdravlja, njena uloga je da filtrira sve nadolazeće energije i selektivno propušta samo one koje će imati pozitivan i isceljujući efekat na naše fizičko telo. Prema tome, “slaba i tanka” aura neće moći u potpunosti da se odupre agresivnim energijama koje nam mogu naškoditi, dok će “jaka” aura biti sposobna da uskladi obostrani protok energije na našu dobrobit.

Energetsko telo funkcioniše kao deo duhovne anatomije. Snažna i inteligentna ljudska aura pomaže u stvaranju zdravog, srećnog i ispunjavajućeg života, kao i u uspostavljanju zdravih odnosa sa drugim živim bićima oko nas.

Veličina aure takodje nije ista kod svih ljudi i zavisi od mentalne, duhovne i emotivne ispunjenosti svakog pojedinca. Tako veliki duhovnici imaju i velike aure.

Svaka čakra je povezana i sa jednim od tela/slojeva aure.
Prva sa prvim telom, druga sa drugim itd.

7 slojeva Aure

Ljudska aura sadrži 7 različitih slojeva koji utiču na naše raspoloženje, zdravlje, energiju, emocije ili stav prema životu. Zato je važno otkriti i razumeti svaki od ovih slojeva.

1. Eterično telo

Eterično telo je prvi sloj aure. Predstavlja strukturu finih linija vezanih za fizičko telo i pokazuje nam zdravstveno stanje osobe.

2. Emocionalno telo

Emocionalno telo je drugi sloj aure, povezan je s osećajima. Stalno se menja i zavisi od trenurnog psihičkog stanja. U ovom sloju se skladište negativne emocije strah, bes, ogorčenost i usamljenost… Energije iz drugog sloja komuniciraju s prvim slojem te tako dospevaju u fizičko telo. Boje ovog sloja variraju od sjajnih i jasnih pa sve do zagasitih, što zavisi od emocionalnog stanja osobe.

3. Mentalno telo

Mentalno telo je treći sloj aure. Povezano je s mislima i mentalnim procesom (svešću, idejama, intelektom…). Sadrži strukturu naših ideja-žute je boje. Pokazatelj je mentalnog zdravlja.

4. Astralno telo

Astralno telo je četvrti sloj aure.  Ovaj sloj predstavlja prozor u našu duhovnu prirodu i ponaša se kao most između fizičkih i duhovnih slojeva. Energetski tretmani obično deluju na astralni nivo, a energija se zatim spušta niz tri sloja do fizičkog tela.

5. Eterični kalup

Eterični kalup ili peti sloj sadrži sve forme koje postoje na fizičkom planu u obliku otiska ili kalupa. To je sloj na kojem zvuk stvara materiju.

6. Nebesko telo

Nebesko telo je šesti sloj aure. To je emocionalni nivo duhovnog plana. U tom se sloju psihički um kroz molitvu ili meditaciju povezuje s duhovnim umom.

7. Keterički kalup

Keterični kalup ili uzročno telo je sedmi sloj aure. To je mentalni nivo duhovnog plana i kada smo povezani s tim slojem imamo osećaj da smo jedno s Bogom, Stvoriteljem, prirodom… Ovo telo štiti sve ostale slojeve, drži ih zajedno i sadrži sve naše znanje i mogućnosti.

Boje Aure

Ljudska aura može zračiti različitim bojama u zavisnosti od našeg psihofizičkog stanja i svaka boja ima odredjeno značenje.

Čestice energije koje zrače oko ljudskog tela su elektromagnetne prirode i mogu biti različite gustoće i boje u zavisnosti od kompletnog stanja fizičkog tela.

Svaka boja ima svoju jedinstvenu frekvenciju. To je odraz svega što se u ljudskom telu odigrava: trenutna i davno potisnuta osećanja osobe, pozitivne i negativne emocije, razmišljanja, skrivene misli, svesnost, zdravstveno stanje…

Aura se kod različitih ljudi pojavljuje u različitim bojama, i to može biti bilo koja boja iz spektra. Pored toga, retko kada se cela aura sastoji iz samo jedne jedine boje, ali sve aure obično imaju jednu dominantnu boju. Ta boja koja preovladava govori o onome što preovladava u telu i duši osobe koja je poseduje.

Veoma bolesni ljudi i osobe prepune negativne energije gotovo da i nemaju auru, ili je ona izrazito tamne i mutne boje. Razne istočnjačke kulture imaju tehniku podučavanja kojom se može postići aurealno vidjenje, a od 1939. godine aura se može snimiti Kirlijanovom tehnikom koja je danas svima dostupna a uz pomoć koje se dobija takozvana “Kirlijanova fotografija”.

Crvena boja se odnosi na fizičko telo, srce i cirkulaciju. To je boja najgušće vibracije i stvara najviše trenja.

Narandžasta boja se odnosi na reproduktivne organe i emocije. To je boja vitalnosti, snage, dobrog zdravlja i uzbuđenja.

Žuta boja se odnosi na slezinu i životnu energiju. To je boja buđenja, nadahnuća, inteligencije, kreativna, razigrana, optimistična…predstavlja nezavisnost i slobodoljubivost.

Zelena boja se odnosi na srce i pluća. Ova boja obično predstavlja promene i rast…

Plava boja  se odnosi na grlo i štitnu žlezdu. To je boja koja ukazuje izvrsne komunikacijske sposobnosti, pouzdanost i kreativnost, pažnju, ljubav, ljubav prema drugima, osetljivost, intuiciju…

Indigo plava boja se odnosi na treće oko, vid i hipofizu. Ova boja znači iskreno zanimanje za spiritualnost, samosvest, spremnost da štiti druge…

Ljubičasta boja se odnosi se na predeo krunske čakre, pinealnu žlezdu i nervni sistem. Ova boja ukazuje na mudrost i osetljivost ona je intuitivna, vizionarska, idealistička, umetnička, čarobna…

Leave a Comment